Sök

Grafisk dag klargjorde EUs betydelse

Nyheter
EU, Företagandets villkor

Grafisk dag klargjorde EUs betydelse – Grafiska företagens förbund

Nils Karlson talade om ett EU baserat på två motstridiga idéer på Grafiska dagen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578