Grafisk dag klargjorde EUs betydelse


Typ: Ratio i media
2014-05-08

Grafisk dag klargjorde EUs betydelse – Grafiska företagens förbund

Nils Karlson talade om ett EU baserat på två motstridiga idéer på Grafiska dagen.