Grafström: Kinas vindkraftutveckling är en serie av misslyckanden


Typ: Aktuellt
2019-01-24

Jonas Grafström, fil dr nationalekonomi, skriver i sitt senaste Working Paper ”China’s Wind Power Development – An Anatomy of Mishaps” om Kinas vindkraftsutveckling. Rapporten studerar Kinas snabba vindkraftsexpansion som tyvärr bär många misslyckanden och problem. Kina har de senaste årtiondet blivit världsledande i utbyggnad av vindkraftskapacitet. Dock, trots stort statligt stöd och policy, finns många barriärer som har förhindrat kinesisk vindkraft. Även fast de installerar mest kapacitet, nästan dubbelt så mycket som USA, har elproduktionen inte varit betydligt större. I artikeln utforskas de stora problemområdena inom den kinesiska vindkraften såsom

  • Låg nivå av uppkoppling mot elnätet
  • Kvalitetsproblem som gett en stor andel avställda trasiga verk
  • Oförmåga att exportera trots att produktionskapacitet finns.
  • Förseningar och policy som motverkat varandra.
  • Låg nivå på teknikutvecklingen – oförmåga att patentera.

Detta samlat medför att slutsatsen i pappret är att den väg som Kina har valt för sin vindkraftsexpansion inte bör stå som modell för andra länder.

Du kan läsa mer om hans resultat här.