Sök

Grafström: Så kan teknologisk utveckling hjälpa klimatet

Nyheter
Företagandets villkor, Jonas Grafström, miljö, Miljöekonomi, Miljöpolitik, Teknikutveckling

Jonas Grafström, fil dr nationalekonomi, skriver i IAEE Energy Forum (2019:1) om hur teknologisk utveckling inom förnybar energi kan bidra till att hantera klimatfrågor. Genom att analysera grunden för teknologisk förändring inom sektorn för förnybar energi, syftar Grafströms artikel bland annat till att öka förståelsen för den teknologiska förändringsprocessen. Detta kan i sin tur möjliggöra för politiker på olika nivåer att fatta effektivare beslut i arbetet för att hantera den globala uppvärmningen.

Bland slutsatserna står bland annat följande att läsa:

A major lesson is in line with Kirzner’s (1985) observation; if one only looks at a specific part of the technological change chain one might miss “lightbulb-moments” that could have made a significant difference. It is perfectly fine to study the different steps (invention, innovation and diffusion) separately, but there is interconnection between different stages in technological development that policy makers need to be aware of. An increase in the diffusion rate may, for example, affect invention and innovation rates. At the same time, too little effort in terms of one of the development stages might lead to reduced effects of policies that are designed to influence the other stages.

Artikeln, ”Technological Change in Service of the Environment”, finns att läsa i sin helhet via följande länk.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578