Sök

Granskning av oppositionens skuggbudget

Nyheter
Andreas Bergh, Företagandets villkor, Henrik Jordahl, Magnus Henrekson

Andreas Bergh och Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), har granskat de rödgrönas politiska alternativ utifrån det gemensamma budgetförslag de lade fram den 3 maj.

Denna granskning var utgångspunkten vid ett seminarium på FORES tisdagen den 15 juni. Sven-Erik Österberg (S), gruppledare i Riksdagen och arbetsmarknadspolitisk talesperson, fanns på plats för att kommentera slutsatserna som forskarna dragit om den rödgröna oppositionens ekonomiska politik.

Det riktades kritik mot att budgetförslaget verkar vara underfinansierat, och att de räknar med att höjd skatt på bensin både kommer att öka statens intäkter och förändra människors beteende. Andreas Bergh menade att endast en av dessa effekter kan åstakommas med en skattehöjning.
Henrik Jordahl var ännu mer kritisk när de rödgrönas beräkningar av intäkter och kostnader redovisades. Han menade att det var tur att oppositionen inte var ett företag, eftersom de då kunde anklagas för vilseledande marknadsföring.

Tidigare har IFNs Magnus Henrekson presenterat motsvarande analys av regeringens politik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578