Sök

Gunnar Eliasson mottagare av 2023 års bidrag till mänsklig blomstring

Nyheter

Professor emeritus Gunnar Eliasson tilldelas priset som har till syfte att hedra en person som genom forskning eller andra samhälleliga insatser har bidragit till mänsklig blomstring.

Mottagare av 2023 års bidrag till mänsklig blomstring är Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi vid KTH. Han tilldelas priset för sin breda forskargärning.

Gunnar Eliassons forskning har genomgående haft en stark empirisk, industrinära inriktning, och bygger vidare på föregångare som Erik Dahmén och Joseph Schumpeter. Vid sidan av sin forskargärning är Eliasson dessutom en person med breda intressen, bland annat som samlare av konst och viner. Han var dessutom ledamot av Konsthögskolans styrelse 1998-2005. 

Eliasson disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 1967 med avhandlingen Kreditmarknaden och industrins investeringar: en ekonometrisk studie av företagens kortsiktiga investeringsbeteende. Han har varit chef för Industriens utredningsinstitut, arbetat på Industriförbundet och Konjunkturinstitutet, liksom varit professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och i industriell ekonomi vid KTH. Eliasson är född 1937 och fortsatt aktiv. 

Eliasson har publicerat ett stort antal akademiska artiklar, böcker och rapporter. Enbart på Libris finns 212 publikationer och på Google Scholar ett mycket stort antal artiklar. Enligt ResearchGate har Gunnar 2 111 citeringar. Ett antal teman återkommer i Eliassons forskning, nämligen mikro-makromodellering, industriell dynamik och entreprenörskap, och kompetens och lärande med högt antal citeringar. Han har även forskning om konst, som boken Företagandets konst: om konstproduktionen i renässansens Florens (Gunnar Eliasson & Ulla Eliasson, City University Press, 1997). Gunnar är född 1937 och fortsatt aktiv. 

Gunnar Eliasson är utan tvekan en värdig mottagare till utmärkelsen till mänsklig blomstring, konstaterar priskommittén bestående av Nils Karlson, Charlotta Stern och Niclas Berggren.

Utmärkelsen årets bidrag till mänsklig blomstring är instiftat till Ratios grundares, Nils Karlson, ära. Priset delas sedan 2022 ut i syfte att hedra en person som genom forskning eller andra samhälleliga insatser har bidragit till mänsklig blomstring. Mänsklig blomstring handlar om förmågan att förverkliga sin potential i flera dimensioner, genom arbete, socialt, kreativt, fysiskt, estetiskt, i samhällsdebatten. Eller annorlunda uttryckt: Att ha skapat sitt eget livsprojekt.

För Aristoteles var förutsättningen för detta att individen under livet utvecklade ett antal dygder såsom mod, rättrådighet, uthållighet, måttfullhet, klokhet, ödmjukhet, flit, generositet, medmänsklighet och liknande. Poängen är att ett liberalt samhälle och liberala institutioner både förutsätter och ger förutsättningar för just mänsklig blomstring, vilket är viktigare än ekonomisk utveckling i mer snäv mening.  

Utöver diplom utgår en symbolisk summa till pristagaren.

Tidigare mottagare av utmärkelsen:
2022: Niclas Berggren, docent i nationalekonomi och forskare vid IFN.

Gunnar Eliasson, professor emeritus, mottagare av 2023 års pris.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578