Sök

Hans Pitlik gästforskar på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Hans Pitlik, Nils Karlson, WWWforEurope

Dr Hans Pitlik verkar som gästforskare på Ratio under hösten.

Hans Pitlik är verksam vid WIFO i Österrike. WIFO leder det stora projektet Welfare, Wealth and Work for Europe, där Ratio medverkar som en av 32 institutioner från 12 länder. Projektet är finansierat av EU:s sjunde ramprogram.

Hans Pitlik kommer ägna en del av sin tid i Sverige åt projektet där han samverkar med Nils Karlson, docent och VD för Ratio.

Hans Pitlik håller ett vetenskapligt seminarium på Ratio den 22 augusti med titeln ”A Note on the Impact of Economic Freedom on Life Satisfaction”.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578