Henrik Malm Lindberg i dossier om Karl Staaff


Typ: Ratio i media
2015-10-16

En liberal mot adel, krona och generaler – Liberal debatt

Fil.dr Henrik Malm Lindberg medverkar med en essä i idétidskriften Liberal debatts dossier med anledning av hundraårsjubileet av den liberale politikern Karl Staaffs bortgång. i sin text behandlar Lindberg det dramatiska 1910-talet och fördjupar bilden av Staaffs försvarspolitik.