Sök

Henrik Malm Lindberg i dossier om Karl Staaff

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Politisk historia, Ratio i media

En liberal mot adel, krona och generaler – Liberal debatt

Fil.dr Henrik Malm Lindberg medverkar med en essä i idétidskriften Liberal debatts dossier med anledning av hundraårsjubileet av den liberale politikern Karl Staaffs bortgång. i sin text behandlar Lindberg det dramatiska 1910-talet och fördjupar bilden av Staaffs försvarspolitik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578