Henrik Malm Lindberg talar på konferensen ”Strategisk kompetensförsörjning”


Typ: Aktuellt
2015-11-09

Henrik Malm Lindberg talar 13/11 på konferensen ”Strategisk kompetensförsörjning” arrangerat av Dagens Nyheter. Henrik kommer att belysa de möjligheter och hinder som finns med ungas inträde på arbetsmarknaden samt hur Sverige förbättra kvaliteten på utbildningssystemet för att skapa en väl fungerande kompetensförsörjning.