Sök

Henrik Malm Lindberg talar på konferensen “Strategisk kompetensförsörjning”

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Ungas etablering

Henrik Malm Lindberg talar 13/11 på konferensen ”Strategisk kompetensförsörjning” arrangerat av Dagens Nyheter. Henrik kommer att belysa de möjligheter och hinder som finns med ungas inträde på arbetsmarknaden samt hur Sverige förbättra kvaliteten på utbildningssystemet för att skapa en väl fungerande kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578