Henrik Ulfvarson ny kontors- och evenemangsansvarig (vik)


Typ: Aktuellt
2020-02-28

Henrik Ulfvarson ersätter Karl Hatt som kontors- och evenemangsansvarig under den tid som Karl är föräldraledig.

Henrik kommer närmast från en tjänst som systemtekniker inom flottan, Försvarsmakten, och kommer att vara på Ratio fram till årsskiftet. Han kommer bland annat att arbeta som webbmaster och med frågor som rör daglig drift av kontor, leverantörskontakter liksom evenemang och praktiskt stöd med Ratios program Unga forskare.

Ordinarie kontorschef Karl Hatt går på föräldraledighet och kommer tillbaka till Ratio på 20 procent under september.