Sök

Hinder för den cirkulära ekonomin – och möjliga vägar framåt?

Nyheter
cirkulär ekonomi, Jonas Grafström

Jonas Grafström, fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio och visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies, gästade Cradlenet Syd och Hållbar Utveckling Skåne för en presentation av sin forskning om möjliga hinder för den cirkulära ekonomin.

I studien har Jonas, tillsammans med forskningsassistenten Siri Aasma, identifierat fyra kategorier av hinder mot implementeringen av cirkulära modeller. Jonas presenterade slutsatserna från studien och gav sin syn på hur barriärerna kan överbryggas.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578