Sök

Historien talar inte för lärlingsutbildning

Nyheter
Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lärlingsutbildning, Ratio i media, Teknikcollege, Yrkesutbildning

Sedan slutet av 1970-talet har fem olika försök med gymnasial lärlingsutbildning introducerats i Sverige. Men ingen av dem har fungerat särskilt väl, skriver Jonas Olofsson i svar till Carl Bennet (14/4). Carl Bennet skriver entusiastiskt om lärlingsutbildning på DN Debatt (14/4). Huvudargumentet är att den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige jämfört med Tyskland förklaras av frånvaron av ett utbrett lärlingsutbildningssystem. Argumentationen känns igen från Jan Björklund, utbildningsminister i den tidigare Alliansregeringen. Läs vidare

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578