Hjärnskatt – ny rapport av Johan Eklund


Typ: Aktuellt
2010-05-26

På uppdrag av Almega har Johan Eklund skrivit rapporten ”Hjärnskatt – översikt av yrkesgrupper, utbildning och statlig inkomstskatt”.

I rapporten har undersökts vilka yrkesgrupper som ligger över brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Något överraskande framkommer det att mycket vanliga yrken kan räknas till gruppen höginkomsttagare. Utöver journalister gäller det även barnmorskor, akutsjuksköterskor, lärare, yrkesvägledare, lokförare, eltekniker med flera.

Rapportens innehåll presenterades av Johan hos Almega fredagen den 28 maj.

För mer information, se pressmeddelande från Almega och artikel i Dagens Nyheter.