Sök

Hjärnskatt – ny rapport av Johan Eklund

Nyheter
Almega, Företagandets villkor, Inkomstfördelning, Johan Eklund

På uppdrag av Almega har Johan Eklund skrivit rapporten ”Hjärnskatt – översikt av yrkesgrupper, utbildning och statlig inkomstskatt”.

I rapporten har undersökts vilka yrkesgrupper som ligger över brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Något överraskande framkommer det att mycket vanliga yrken kan räknas till gruppen höginkomsttagare. Utöver journalister gäller det även barnmorskor, akutsjuksköterskor, lärare, yrkesvägledare, lokförare, eltekniker med flera.

Rapportens innehåll presenterades av Johan hos Almega fredagen den 28 maj.

För mer information, se pressmeddelande från Almega och artikel i Dagens Nyheter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578