Sök

Homo economicus

Nyheter
Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Ratio i media

Homo economicus – Dagens Arena

Artikel där Peter Santesson omnämns.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578