Sök

Höstens praktikanter på Ratio

Nyheter
Evelina Stadin, Financing of Innovations, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Josefin Videnord, Kompetens för tillväxt, Patrik Tingvall, Robert Demir, Stockholms universitet, Uppsala universitet

Under hösten tar Ratio emot två praktikanter:

Evelina Stadin, statsvetare från Stockholms universitet, kommer bland annat att arbeta inom forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt med Robert Demir som handledare.

Josefin Videnord, pol. kand. från Uppsala universitet, kommer att arbeta med Patrik Tingvall som handledare och inledningsvis med en studie runt företagsstöd inom forskningsprogrammet Financing of Innovations.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578