Sök

Howard Aldrich och Susan Marlow plenarföreläser på Exit-konferens

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, RCYSS

Den 27-28 september arrangerar Ratio ett vetenskapligt kollokvium på temat ”Entrepreneurial Exit”, i Stockholm, med professor Howard Aldrich, University of North Carolina, och professor Susan Marlow, Nottingham University Business School, som plenarföreläsare.

Konferensen Entrepreneurial Exit den 27-28 september finansieras av Marcus Wallenbergs stiftelse och inriktas på forskning om vad som händer efter företagskonkurser, företrädesvis med fokus på företag som inte är listade på börsen. Se hela programmet här.

Konferensen samlar 20 internationella forskare från hela världen, bl a Alicia Robb från Kauffman Foundation, samt Johan Wiklund och Alex McKelvie från Syracuse University.

Pelarföreläsningarna är öppna även för deltagare utanför konferensen:

Fredag 27 september, kl 9.15-9.45: ”We are always on the eve of destruction: a multilevel perspective on entrepreneurial exit”

Howard E. Aldrich
Professor of Sociology & Entrepreneurship
University of North Carolina at Chapel Hill

Lördag 28 september, kl 9.15-9.45: ”Re-evaluating Business Exit from a Gendered Perspective”

Susan Marlow

Professor of Entrepreneurship

Nottingham University Business School

Karl Wennberg, docent på HHS och vVD på Ratio är konferensansvarig tillsammans med Dawn DeTienne, PhD och Associate Professor of Entrepreneurship vid Colorado State University.

För mer information, kontakta Karl Wennberg på email: karl.wennberg@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578