Sök

Hur kan innovationer finansieras?

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson, Patrik Tingvall

Ratio startar ett nytt forskningsprogram om hur finansiering av innovationer kan förbättras.

Projektets syfte är att undersöka de ekonomiska och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser – från nystartade företag till stora börsföretag.

Målet är att bidra till beteendeförändring och policyutveckling till stöd för innovationer och tillväxt. Projektet finansieras bl a av Vinnova och leds av Ratios VD Nils Karlson och forskningschef Patrik Tingvall.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578