Hur Lyckas med långsiktig reformpolitik?


Typ: Ratio i media
2012-11-21

Hur Lyckas med långsiktig reformpolitik? – Svensk tidskrift

Lars Tobisson recenserar Peter Santessons bok Reformpolitikens strategier.