Sök

Hur Lyckas med långsiktig reformpolitik?

Nyheter
Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Politik, Reform

Hur Lyckas med långsiktig reformpolitik? – Svensk tidskrift

Lars Tobisson recenserar Peter Santessons bok Reformpolitikens strategier.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578