Hur organiseras digitalisering?


Typ: Aktuellt
2015-06-08

Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik finansierar projektet ”Organizing for Digitalization”. Projektet leds av Karl Wennberg, professor, och Robert Demir, fil dr, båda ledande forskare inom entreprenörskaps- och innovationsforskning vid Ratio. Forskarna samarbetar med kollegor vid Aalto-universitetet i Finland där motsvarande studie genomförs på finska företag.

I projektet undersöks vilka metoder och processer som bäst hjälper tillverkningsföretag att med framgång utnyttja digital teknik, bl a med hjälp av komparativa studier inom tillverkningsindustrin i Finland och Sverige. Forskarna söker identifiera potentiella flaskhalsar i digitaliseringens bidrag till produktivitet och vilka nyckelfaktorer som leder till förbättringar i produktivitet. Studierna ska också kartlägga i vilken utsträckning företag i Sverige och Finland digitaliserats. Forskarna studerar såväl produktion, distribution som affärsprocesser.