Sök

Hur påverkar entreprenörskap inkomstojämlikheten?

Nyheter
Daniel Halvarsson, Egenföretagande, Entreprenörskap, Inkomstfördelning, Karl Wennberg, Martin Korpi

Fler personer blir entreprenörer. Samtidigt räknas entreprenörer sällan in i modeller som analyserar inkomstojämlikhet. Lockade av möjliga tillväxteffekter och jobbskapande har politiker försökt öka andelen egenföretagare och antalet småföretag. Hur påverkar detta entreprenörskap inkomstojämlikheten?

Den 13 november arrangerade Ratio ett seminarium med utgångspunkt i pappret Entrepreneurship and Income Inequality (Empirica) av Ratioforskarna Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg. Resultaten har även presenterats på svenska i en artikel i Ekonomisk debatt 1/2017.

Forskarna finner att entreprenörer påverkar svansarna i inkomstfördelningen, och därigenom ojämlikheten. Detta då de flesta egenföretagare har väldigt låga inkomster medan det omvända gäller för aktiebolagsföretagare.

Dessa resultat har bland annat uppmärksammats i Dagens nyheter, Tidningen Entreprenör och av Pensionsnyheterna (15 november).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578