Sök

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Nyheter
Daniel Halvarsson, Entreprenörskap, Fördelning, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Martin Korpi, Ojämlikhet

Fler personer blir entreprenörer. Samtidigt räknas entreprenörer sällan in i modeller som analyserar inkomstojämlikhet. I Ekonomisk debatt 1/2017 skriver Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg om hur de i pappret Entrepreneurship and Income Inequality har undersökt hur antalet och typen av företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige. Forskarna finner att entreprenörer påverkar svansarna i inkomstfördelningen, och därigenom ojämlikheten. Detta då de flesta egenföretagare har väldigt låga inkomster medan det omvända gäller för aktiebolagsföretagare.

Läs mer i Ekonomisk debatt 1/2017

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578