Sök

Industrins integrationserbjudande på dn.se

Nyheter
Arbetsmarknad, Industri, Integration, Nils Karlson, Ratio i media

”Industrin beredd ta sitt ansvar för mottagandet” – Dagens nyheter

David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen, Lena-Liisa Tengblad, vd Skogs- och lantarbetsgivareförbundet och Jonas Hagelqvist, vd IKEM Innovations- och kemiindustrierna, skriver om integration mot bakgrund av rapporten Industrins integrationserbjudande: så kan industrin bidra till bättre integration som presenterades i samarbete med Ratio under Almedalsveckan.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578