Sök

Ingemar Ståhls minne

Nyheter
Företagandets villkor, George Mason University, Konstitutionell ekonomi, Lunds universitet, Mont Pelerin Society, Nationalekonomi, Nils Karlson, Österrikisk nationalekonomi, Public Choice, Ragnar Söderbergs stiftelser, Rättsekonomi

Professor Ingemar Ståhl har gått bort. Ingemar Ståhl var en viktig inspiratör och idégivare till Ratios verksamhet där han ingått i det vetenskapliga rådet sedan starten.

Professor Ingemar Ståhl, född 1938, ledamot av Ratios vetenskapliga råd sedan 2002, gick bort den 16 februari 2014. Ingemar Ståhl var professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, där han även var hedersdoktor vid juridisk fakultet. Han var även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och satt under flera år i kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Dessutom var han under många år styrelseledamot i Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse samt medlem i Mont Pelerin Society.

Under en lång följd av år och på en rad olika policyområden bidrog Ingemar Ståhl med nya idéer, ny kunskap och nya perspektiv till moderniseringen av Sverige. Ofta kontroversiell, men alltid med vetenskapen på sin sida, Han gjorde även banbrytande insatser med att i den akademiska världen introducera nya skolbildningar som public choice, österrikisk ekonomi, konstitutionell ekonomi och rättsekonomi. Inte minst hade han en unik förmåga att entusiasmera unga studenter till fortsatt förkovran och samhällsengagemang.

För Ratio var Ingemar Ståhl ett viktigt föredöme, men också ett mycket stort stöd, inte minst när det gäller det årliga doktorandstipendiet till George Mason University. Det är en stor förlust för oss och många andra att han fick gå bort i förtid.

Nils Karlson, vd Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578