Sök

Innovative Entrepreneurship Policies – forskarkonferens för unga forskare

Nyheter
Christian Sandström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Innovation, Karl Wennberg

Unga forskare från olika delar av världen samlades på Ratio under en augustihelg för att lyssna till och lägga fram forskningsrön och diskutera frågor som hur forskning kan visa hur näringsliv och innovation bäst främjas.


Den tvärvetenskapliga konferensen, The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists, arrangerades av Ratio och Baugh Center for Entrepreneurship & Free Enterprise vid Baylor University. Huvudtalare var Professor Jay Barney från University of Utah och professor Peter G. Klein från Baylor University & NHH Norwegian School of Economics.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578