”Inrätta regionalt programråd för yrkesutbildning”


Typ: Ratio i media
2015-07-03

”Inrätta regionalt programråd för yrkesutbildning” – Ny tid (Aip-media)

25 procent av 20-åringarna i Sverige har inte klarat gymnasieskolan. Dessa ungdomar har mycket svårt att få jobb och kan inte plugga vidare. Det menar Jonas Olofsson, enligt Ny tid.