Sök

James Dzansi har doktorerat

Nyheter
Dan Johansson, Företagandets villkor, James Dzansi, Jönköping International Business School, Nationalekonomi, Per-Olof Bjuggren

James Dzansi har försvarat sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Jönköping International Business School. Professor Per-Olof Bjuggren och docent Dan Johansson, båda vid Ratio, har varit handledare.

Fredag 20 januari försvarade James Dzansi sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Jönköping International Business School. Professor Per-Olof Bjuggren och docent Dan Johansson, båda vid Ratio, har handlett James.

Under titeln ”Essays on Financing and Returns on Investment” utreder James varför vissa ekonomiska aktörer investerar mer än andra och varför investeringar är mer produktiva i vissa sammanhang än andra.

Studien visar att de regler som styr finansmarknad och bolagsstyrning har en direkt och omedelbar verkan på incitament, de tillgängliga investeringsmedlen och ROI (Return on Investment). Dessa regler är därför viktiga för ökad produktionskapacitet och förbättrad levnadsstandard.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578