Sök

Jan Fagerberg och Robert Cooter huvudtalar på RCYSS 2014

Nyheter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Innovation, Rättsekonomi, RCYSS, Tillväxt

Professor Robert Cooter från Berkeley University och Professor Jan Fagerberg från Universitetet i Oslo är huvudtalare på årets upplaga av Ratio Colloquium for Young Social Scientists (RCYSS). Deras båda anföranden kommer att vara öppna för allmänheten.

Fredag 22/8 13.00-14.00 Robert Cooter:
The Falcon’s Gyre: Exponential Growth By Combining New Ideas and Capital

Robert Cooter har tillsammans med Hans-Bernd Schäfer publicerat en bok om ekonomisk utveckling med titeln Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations (Princeton University Press, 2012). I boken utvecklar Cooter en allmän teori om juridik och tillväxtekonomi.

I föreläsningen kommer Cooter utifrån Solomon’s Knot och den nya boken The Falcons Gyre att identifiera tre konceptuella fel vid utformandet av lagar och politik vilka fördröjer innovation. Det första felet är att lagen måste balansera tillväxt och statisk effektivitet. Det andra felet är att lagen måste balansera konkurrens och äganderätt. Det tredje felet är att ekonomisk frihet inte är en mänsklig rättighet.

Läs ett utdrag ur The Falcon’s Gyre här.

Lördag 23/8 11.20-12.20 Jan Fagerberg:
Innovation Studies: Evolution and Future Challenges

Jan Fagerberg är en flitigt publicerad forskare inom innovation, dess påverkan på ekonomin och relaterade policyfrågor. I sitt föredrag kommer Fagerberg att dela med sig av erfarenheter från ett forskningsfält i snabb utveckling.

Läs mer om hans senaste bok Innovation studies (Oxford University Press) på janfagerberg.org

Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm.

Konferens är en del av projektet Financing of innovation och ger en möjlighet till unga forskare att träffas i en internationell miljö. Projektets syfte är att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578