Sök

Jan Jörnmark får utmärkelse av Bild- och ordakademin

Nyheter
Äganderätt, Chalmers, Ekonomisk tillväxt, Företagandets villkor, Jan Jörnmark

Den 29 november mottog Ratios medarbetare Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers, Bild- och ordakademins Lidman-pris.

Jan Jörnmark får priset för att ”han på ett fängslande sätt i bild och ord lyfter fram de dolda miljöer som en gång haft en funktion, men där verksamheten stannat och förfallet tagit vid. Betraktelser av samhällsförändring och förgänglighet.”

Jan Jörnmark samarbetar med Ratio i projektet Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Inom projektet har Jan skapat hemsidan www.skapandeforstorelse.se Den ska ge en sammanhängande bild av hur det svenska samhället förändrades under 1980- och 1990-talet, en period av stark förändring.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578