Jan Jörnmark prisas för avgrunden


Typ: Aktuellt
2012-11-19

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Annika von Hausswolff tilldelas Sveriges Arkitekters kritikerpris 2012 för boken Avgrunden, där de visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin.

I sin motivering skriver juryn:

”Bokens kraftfält skapas i spänningen mellan de utsökta och närmast skrämmande fotografierna av industrisamhällets ruiner och de initierade och fascinerande analyserna av världsekonomins förstörande (och uppbyggande) kraft. Boken sätter in arkitektur och planering i ett brinnande aktuellt sammanhang, och visar hur oupplösligt förbundna dessa verksamheter är med de lång- och kortvågiga ekonomiska och kulturella strömningarna. Utforskandet av övergivna platser ger oss också ett perspektiv på hur tidsbundna idealen är och ger oss anledning att ställa oss frågan vilka de blinda fläckarna är i vår tids arkitektur och planering. Boken är en konsekvent utveckling av och uppföljare till Jan Jörnmarks tidigare publikationer om bortglömda platser.”

Jan Jörnmark medverkar i Ratios forskningsprojekt ”Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt”.

Läs mer om priset här