Sök

Jennie Nilsson (S) diskuterar tillväxtfinansiering

Nyheter
Företagandets villkor, Tillväxtfinansiering

Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S) och ordförande i näringsutskottet, inleder startkonferensen för det stora forskningsprogrammet Financing of Innovations den 20 oktober på Vinnova.

Jennie Nilsson medverkar i diskussionen om behovet av tillväxtfinansiering för att stödja nya och växande företag i Sverige. Samtidigt presenteras rapporten ”Financing future job creators” av Michel Elmoznino Laufer. Karl Wennberg är medförfattare till rapporten.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578