Sök

Joakim Skoog ny forskningsassistent

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Kompetensförsörjning, Lönebildning, Nationalekonomi, Uppsala universitet

Ratio har anställt Joakim Skoog som forskningsassistent i projekten ”Lönebildning för utvecklingskraft” och ”Företagens kompetensförsörjning”.

Joakim är pol kand från Uppsala universitet och har nu ett studieuppehåll från masterprogrammet i nationalekonomi och statistik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578