Sök

Jobbkrisens lösning: Fler entreprenörer

Nyheter
Arbetsmarknad, Entreprenörer, Entreprenörpolicy, Företagandets villkor

Ratios VD Nils Karlson medverkar i Tillväxtdagarna 2013 den 14 maj och presenterar aktuell forskning om nya jobb i växande företag.

Nils Karlson beskriver innovationsprocessen från nya affärsidéer, via tillväxt till industrialisering och slutligen stagnation och konstaterar att det är en experimentell process med många aktörer. För varje aktörstyp måste det finnas dynamiska marknader och konkurrens. Och för varje sådan marknad är det nödvändigt att utveckla ändamålsenliga villkor.

Mycket är bra i Sverige men vi har ett svagt entreprenörskap och ett högt utanförskap. Nils Karlson efterlyser en ny entreprenörspolitik behövs beträffande:

  • Beskattning
  • Kapitalförsörjning
  • Arbetsmarknadsregleringar
  • Regelbörda och upphandling
  • Kompetensförsöjrning och lönesättning
  • Syn på vinster och etableringsfrihet
  • Respekt för avgörande samhällsinsatser

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578