Johanna Grönbäck och Anna Horn, nya forskningsassistenter


Typ: Aktuellt
2014-09-01

Johanna Grönbäck och Anna Horn är nya forskningsassistenter på Ratio. Båda har erbjudits fortsatt anställning efter arbete som sommarassistenter.

Johanna Grönbäck, statsvetare från Lunds universitet, kommer främst att studera konfliktregler på arbetsmarknaden.

Anna Horn, juridikstudent på Stockholms universitet, studerar patentmål i samarbete med professor Per-Olof Bjuggren.