Sök

Johanna Grönbäck och Anna Horn, nya forskningsassistenter

Nyheter
Anna Horn, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Johanna Grönbäck, Lunds universitet, Stockholms universitet

Johanna Grönbäck och Anna Horn är nya forskningsassistenter på Ratio. Båda har erbjudits fortsatt anställning efter arbete som sommarassistenter.

Johanna Grönbäck, statsvetare från Lunds universitet, kommer främst att studera konfliktregler på arbetsmarknaden.

Anna Horn, juridikstudent på Stockholms universitet, studerar patentmål i samarbete med professor Per-Olof Bjuggren.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578