Sök

Johanna Palmberg är ny medarbetare

Nyheter
Familjeföretag, Företagandets villkor, Johanna Palmberg, Per-Olof Bjuggren

Sedan årsskiftet är Johanna Palmberg ny forskare hos Ratio.

Johanna disputerade 22 oktober 2010 med en avhandling som studerade hur familjeägda börsbolag skiljer sig från andra börsbolag. Hon visar i denna att familjeföretag tenderar att ha mindre andel prestationsbaserade ersättningar och att ersättningarna över lag tenderar att vara lägre än i andra företag. Vidare visar avhandlingen att familjeföretag även skiljer ut sig när det gäller investeringar och företagsstruktur.

Hennes handledare har varit Per-Olof Bjuggren och Dan Johansson, båda från Ratio, och hennes forskning har till stora delar bedrivits i Ratios projekt Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578