Johanna Palmberg är ny medarbetare


Typ: Aktuellt
2011-01-14

Sedan årsskiftet är Johanna Palmberg ny forskare hos Ratio.

Johanna disputerade 22 oktober 2010 med en avhandling som studerade hur familjeägda börsbolag skiljer sig från andra börsbolag. Hon visar i denna att familjeföretag tenderar att ha mindre andel prestationsbaserade ersättningar och att ersättningarna över lag tenderar att vara lägre än i andra företag. Vidare visar avhandlingen att familjeföretag även skiljer ut sig när det gäller investeringar och företagsstruktur.

Hennes handledare har varit Per-Olof Bjuggren och Dan Johansson, båda  från Ratio, och hennes forskning har till stora delar bedrivits i Ratios projekt Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen.