Johanna Palmberg på Styrelseakademie


Typ: Aktuellt
2011-12-02

Johanna Palmberg deltog den 2 december i Entreprenörskapsforum och Styrelseakademiens gemensamma lunchseminarium med föredragning om hur oberoende styrelseledamöter påverkar företagens resultat.