Sök

Johanna Palmberg på Styrelseakademie

Nyheter
Bolagsstyrning, Företagandets villkor, Johanna Palmberg

Johanna Palmberg deltog den 2 december i Entreprenörskapsforum och Styrelseakademiens gemensamma lunchseminarium med föredragning om hur oberoende styrelseledamöter påverkar företagens resultat.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578