Sök

Jonas Grafström disputerar i miljöekonomi

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi

Ratios forskare Jonas Grafström har i dag disputerat i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Technological Change in the Renewable Energy Sector: Essays on Knowledge Spillovers and convergence. Avhandlingen handlar om teknisk utveckling inom den europeiska miljöenergisektorn, hur teknik sprids mellan länder och hur olika satsningar gör att länder drar ifrån när det gäller teknikutveckling.

Teknikspridning i miljöenergisektorn är avgörande för att utveckla och öka produktionen av förnybar energi till en lägre kostnad. Samtidigt leder möjligheten att sprida teknik att incitamenten för att investera i utveckling sjunker till förmån för möjligheten att rida på andras framsteg. Forskningen visar dock att de länder som har satsat på förnybara energislag drar ifrån de som inte satsar när det gäller skapandet av nya idéer och metoder. Det land som hamnar för långt efter löper även risk att uppleva en hämmad utveckling med svårigheter att implementera avancerad teknologi. Resultaten tyder därför på att egen forskning och utveckling är värdefull för beslutsfattare som vill se tekniska förbättringar i energisektorn och minska utsläpp. I avhandlingen undersöks även hur teknikutveckling sker i faser som påverkar varandra. Och hur politiker kan möjliggöra bättre förutsättningar för miljöinnovationer.

Forskningen har finansierats av Swedish Research Council Formas och The Ragnar Söderberg Research Foundation.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578