Sök

Jonas Grafström ny medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jonas Grafström, Nils Karlson

Jonas Grafström är ny medarbetare hos Ratio.

Jonas kommer att arbeta som forskningsassisten inom projektet Lönebildning för utvecklingskraft.

Jonas har en magisterexamen i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet samt en mastersutbildning i nationalekonomi vid University of Toledo. Hans utbildningsbakgrund inkluderar bland annat studier kring arbetsmarknadens funktionssätt (A-kasseförändringarna och dess effekter på arbetsmarknaden) och Labour Economics. Jonas har även läst företagsekonomi, statskunskap, juridik och retorik.

Jonas kommer att assistera Henrik Lindberg och Nils Karlson.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578