Sök

Jonas Grafström om populism i digitaliseringens spår

Nyheter
Arbetsmarknad, Jonas Grafström, Teknikskiften

”Det teknikskifte vi nu står inför kan komma att förändra livet för en grupp som tidigare varit relativt förskonad från de negativa effekterna av sådana förändringar: medelklassen. Allra skickligast på att fånga upp dem som drabbats negativt av sådana förändringar, är tyvärr populisterna”

Dr. Jonas Grafström skriver om utvecklingen på arbetsmarknaden, teknikskiften och dess effekter på väljaropinionen i tankesmedjan Timbros nättidning Smedjan. Artikeln är en omarbetning på svenska av Working Paper No. 294: Technological Change and Wage Polarization – The Illiberal Populist Response som presenterades på Mont Pelerin Society:s möte The Populist Threat to the Free Society i Stockholm.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578