Sök

2016 Public Choice Society Meetings

SeminariumExterna aktiviteter

Andreas Stephan, Nils karlson och Anders Gustafsson kommer att presentera kommande forskning i politisk ekonomi under årets public Choice Society Meetings i Fort Lauderdale. Artikeln The “Sugar Rush” from Innovation Subsidies – A Robust Political Economy Perspective kommer att presenteras under två seminarietillfällen. Dels under seminariet Incentives som leds av Mario Villareal-Diaz från The University of Arizona och dels under seminariet Regulation, Subsidies and Entrepreneurship som även kommer att ledas av Nils Karlson.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578