Typ: Externa aktiviteter
Hyatt Regency Pier Sixty-Six, Southeast 17th Street, Fort Lauderdale, Florida, USA
Kl. 9:00 – 20:00

Andreas Stephan, Nils karlson och Anders Gustafsson kommer att presentera kommande forskning i politisk ekonomi under årets public Choice Society Meetings i Fort Lauderdale. Artikeln The “Sugar Rush” from Innovation Subsidies – A Robust Political Economy Perspective kommer att presenteras under två seminarietillfällen. Dels under seminariet Incentives som leds av Mario Villareal-Diaz från The University of Arizona och dels under seminariet Regulation, Subsidies and Entrepreneurship som även kommer att ledas av Nils Karlson.