Sök

The Falcon’s Gyre: Exponential Growth By Combining New Ideas and Capital

SeminariumÖppna seminarier

Professor Robert Cooter från Berkeley University talar på årets upplaga av Ratio Colloquium for Young Social Scientists (RCYSS). Hans anföranden är öppet för allmänheten.

Robert Cooter har tillsammans med Hans-Bernd Schäfer publicerat en bok om ekonomisk utveckling med titeln Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations (Princeton University Press, 2012). I boken utvecklar Cooter en allmän teori om juridik och tillväxtekonomi.

I föreläsningen kommer Cooter utifrån Solomon’s Knot och den nya boken The Falcons Gyre att identifiera tre konceptuella fel vid utformandet av lagar och politik vilka fördröjer innovation. Det första felet är att lagen måste balansera tillväxt och statisk effektivitet. Det andra felet är att lagen måste balansera konkurrens och äganderätt. Det tredje felet är att ekonomisk frihet inte är en mänsklig rättighet.

Läs ett utdrag ur The Falcon’s Gyre här.

Tid: Fredag 22/8 13.00-14.00

Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm.

Konferens är en del av projektet Financing of innovation och ger en möjlighet till unga forskare att träffas i en internationell miljö. Projektets syfte är att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578