Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30. Observera att detta är en måndag!

15/9 ”Institutional change and and the mandatory bidrule: The case of Scania and Volkswagen”

Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan Stockholm

Opponent: Louise Nordström