Seminarier

Ratio håller regelbundet vetenskapliga seminarier med externa forskare liksom vi presenterar egna forskningsresultat löpande. Som ett led i den vetenskapliga processen deltar Ratios forskare vid seminarier och konferenser, i Sverige och internationellt.

Alla aktiviteter kopplade till Ratios verksamhet och forskarnas externa engagemang går att söka nedan.