Sök

Affärsänglar och investeringar

SeminariumÖppna seminarier

Ratio har, i samarbete med CONNECT Öst, studerat affärsängelnätverk och dess betydelse för nystartade bolag. I studien har över 190 affärsänglar i CONNECT Sveriges nätverk intervjuats om bl a syndikering (samverkan), exits och investeringskapacitet.

Skulle du till Kompetensförsörjning i KIBS-företag, klicka här.

Studien presenteras:

Dag: 7 mars
Tid: 11.45-13.15
Plats: Birger Jarl konferens, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
(Observera lokalbyte)

Vill du ha en lunchsmörgås, anmäl dig här.

Mer om studien:

Bristen på startkapital utgör ett stort problem för många nystartade bolag med tillväxtpotential. Affärsänglar har en viktig roll i ett finansiellt system där man talar om ”ägarkapitalgap”. De tar risk genom att investera i tidiga faser där banklån eller investeringar från riskkapitalbolag ofta inte är möjliga. De är ofta aktiva ägare som bidrar med råd, branscherfarenhet och generell erfarenhet av företagsledning. Affärsänglar är dock en svår grupp att studera. Trots att vissa viktiga studier i USA, Storbritannien och även Sverige har genomförts så saknas kunskap om såväl syndikering av investeringsverksamhet, hur ofta man förväntar sig en framgångsrik ’exit’ och hur man planerar för detta, samt potentiella förändringar i affärsänglars agerande efter de senaste årens policyförändringar. Det saknas även viktig kunskap om hur affärsänglarnas mer uppskattade roll förändrat hur aktiva änglar ser på sin verksamhet. Vi diskuterar dessa frågor baserat på en ny unik undersökning av över 190 aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk. Studien är genomförd av docent Karl Wennberg och forskningsassistent Michel Elmoznino Laufer, båda Ratio, med stöd av Lillemor Svensson, VD Connect Öst.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578