Typ: Konferenser
Guldgränd 8, Stockholm, Sverige
Kl. 9:00 – 16:00

Nils Karlson medverkar i Akademikernas Högskolepolitiska Forum, en endagskonferens där kopplingen mellan högre utbildning, forskning och Sveriges framtid som välståndsnation diskuteras.

#kunskapslandet