Sök

Akademikernas Högskolepolitiska Forum

SeminariumKonferenser

Nils Karlson medverkar i Akademikernas Högskolepolitiska Forum, en endagskonferens där kopplingen mellan högre utbildning, forskning och Sveriges framtid som välståndsnation diskuteras.

#kunskapslandet

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578