Typ: Externa aktiviteter
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, Sverige
Kl. 13:00 – 14:15

Arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg deltar i ett panelsamtal om sysselsättning och arbetslöshet under SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar.

Ekonomer säger att ”jämviktsarbetslösheten” eller NAIRU, dvs. den arbetslöshet som är förenlig med Riksbankens inflationsmål på 2 procent, av olika skäl har höjts. Sämre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, låg utbildningsnivå hos delar av arbetskraften (flyktinginvandringens betydelse), för höga ingångslöner och höjningen av a-kasseersättningen har nämnts som orsaker till hög NAIRU. Vad kan arbetsmarknadspolitiken och annan ekonomisk politik bidra med för att sänka arbetslösheten – hur mycket görs nu, finns det utrymme för mer insatser?

Medverkande: Henrik Malm Lindberg, Ratio, Mats Wadman, Arbetsförmedlingen, Göran Zettergren , TCO

Samtalsledare: Håkan Hellstrand, SKL