Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 12:00

Den 28 november presenterar Ratio två nya rapporter inom forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt”.

Rapporterna belyser effekterna av arbetsplatsförlagt lärande för företagen. Resultaten visar att arbetsplatsförlagt lärande inte bara underlättar företagens kompetensförsörjning, utan även ökar övriga medarbetares motivation. Från tidigare studier vet vi att bristen på praktik utgör ett hinder för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Amelie von Zweigbergk, särskild utredare av gymnasieskolans yrkesutbildning, kommenterar rapporterna.

Dag: 28 november 2014
Tid: kl 10-12 (avslutas med lättare förtäring)
Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Anmäl deltagande här.

AmelievonZweigbergk