Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Aleksandra Gregoric, Copenhagen Business School

Opponent: Johan Eklund

Datum: Onsdagen den 15 december

Klockan: 14.00 – 15.30

Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från Niclas Berggren cirka en vecka före seminariet.