Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 17:00 – 19:00

Agenda 2030 står högt på den politiska dagordningen men är de globala målen bra för världen? Kan tillväxt och social utveckling förenas med skydd av miljön? Och hur går det med utvecklingen av demokrati, marknadsekonomi och rättsstat i andra delar av världen? Hur kan målen och strategierna förbättras?

Välkommen till bokrelease tisdagen den 25 juni då Lars Niklasson presenterar sin nya bokImproving the Sustainable Development Goals (Routledge 2019). Niklasson är professor i statsvetenskap, forskare vid Sieps och associerad forskare vid Ratio.

Kommentarer av
• Ola Alterå, huvudsekreterare, Klimatpolitiska rådet
• Jonas Grafström, fil dr och miljöforskare, forskningsinstitutet Ratio & LTU
• Peter Stein, internationell konsult


Dag: tisdagen den 25 juni
Tid: kl 17.00-19.00
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr

Anmäl dig här senast den 24 juni.