Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Lotta Stern och Linda Weidenstedt presterar studie om informella kontrakt på arbetsplatsen under ett öppet seminarium. Mer information kommer.