Typ: Externa aktiviteter
Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 14:00

Vad kan Sveriges och Tyskland lära av varandra på integrationsområdet? Ratioforskaren Patrick Joyce pratar om Eso-rapporten Inspiration för integration hos Fores. Seminariet Inspiration for Integration: What can Sweden and Germany learn from each other? besöks bland annat även av Michael van der Cammen, chef för avdelningen för migration och asylinvandring på den tyska arbetsförmedlingen.

Läs mer och anmäl dig här. Seminariet kommer även att sändas live på Fores facebooksida.