Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 11:45 – 13:15

Den högre utbildningen har byggts ut kraftigt inom hela OECD-området. I Sverige har antalet registrerade studenter, nybörjare och examina mer än fördubblats sedan tidigt 90-tal. Utbildningarna har blivit längre och allt fler skaffar sig en masterexamen.

I The Case Against Education – Why the Education System Is a Waste of Time and Money, hävdar Bryan Caplan, professor i nationalekonomi vid George Mason University, att utbildningsexpansion är ett slöseri med tid och pengar.

Caplan menar att den högre utbildningen är ineffektiv och har liten effekt på studenternas humankapital. Snarare än att utveckla kompetens, handlar den om att signalera intelligens och arbetsmoral. När man väl börjar jobba, gäller det att snabbt glömma det studierna förmedlat.

Lösningarna, menar Caplan, finns i att minska offentlig finansiering av högre utbildning och öka omfattningen av yrkesutbildning.

Välkommen till Ratio fredagen den 24 augusti då Bryan Caplan besöker Sverige och forskningsinstitutet Ratio för att diskutera sin bok.

Kommentatorer:

Anders Flodström, professor i materialfysik och tidigare bl.a. universitetskansler

Nils Karlson, professor i statsvetenskap och vd Ratio, tidigare bl.a. ansvarig för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt

 


Datum: fredagen den 24 augusti
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här. 

Läs mer om boken här och om Ratios forskning på temat här.

Seminariet kommer att hållas på engelska.